Turtips

Med vår lange erfaring og brede lokalkunnskap mener vi at grunnlaget er lagt for å gi deg best mulig råd om turer, enten de er til fots, med sykkel eller på ski. Skarvetrimmen er vårt samlebegrep på konseptet "turer i skog og mark" hvor vi presenterer turer med utlagt loggbok og postkasse for registrering av turer, sommer som vinter.

Videre har vi vært med i utviklingen av hefter i samarbeid med Visit Geilo hvor enkelte turforslag blir presentert for våre fastboende og for deg som eventyrer.

 

Se Visit Geilo sin turbrosjyre sommer